ZMNIEJSZENIE RYZYKA

Dążność do eliminacji lub zmniej­szenia ryzyka zawodowego pracowników do minimum jest jed­nym z głównych celów medycyny. Dla uznania choroby zawodowej potrzebne jest stwierdzenie, że jest ona wynikiem warunków pracy w danym zawodzie. Nale­żałoby może w tym miejscu uściślić pojęcie „zawodu”. Z roz­wojem nauki i techniki powstają zawody nowe, inne zmieniają swój charakter, jeszcze inne stopniowo zanikają. Przez zawód należy rozumieć rodzaj (dział) pracy, do którego uzyskuje się odpowiednie, planowe przygotowanie przez naukę. Rozróżnia się zawody robotnicze, zawody i specjalności techniczne itd.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)