ZESPÓŁ RAYNAUDA

Zespół Raynauda stwierdza się jako następstwo narażenia na drgania (energię drgań), po długo­trwałym działaniu zimna (chłodnie), przy wspomnianą polimery­zacji chlorku winylu oraz w wielu zatruciach. Objawy dermato­logiczne rozpatrujemy oczywiście w całokształcie objawów choro­bowych, choć sam zespół Raynauda przy narażeniu zawodowym może być również podstawą rozpoznania choroby zawodowej. Objawom naczyniowym towarzyszą często zmiany kostne, często zmiany w zakresie innych układów. Mamy więc wciąż nowe aspekty i uwarunkowania wcześniej znanych i nowych obrazów chorobowych.  Powiększyła się w osta­tnich latach Usta nowych jednostek chorobowych, z których wspomniano tutaj tylko chorobę „chlorku winylu”, opuszczono natomiast szereg niedawno opisanych jednostek i zespołów choro­bowych, które — jako rzadko spotykane — interesują tylko wąs­kie grono specjalistów.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.