ZDROWIE I JEGO MIERNIKI

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie jest pełnym, dobrym stanem fizycznym, umysłowym i społecznym, a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagania”. M. Kac­przak uważa zdrowie jako „stopień przystosowania się biologicz­nego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny w najko­rzystniejszych warunkach”. Należy jeszcze nawiązać do definicji podanej przez B. Kożusznika, który uważa, że zdrowie — to zasób energii biologicznej, umożliwiający fizjologiczne funkqe ustroju, jego fizyczny i psychiczny rozwój, świadome i celowe działanie, rozmnażanie się oraz pokonywanie przeciwstawnych bodźców środowiskowych.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.