WYSTĘPOWANIE CHORÓB

Odnoszą się one do występowania chorób za­wodowych i związanych z pracą, mogą doprowadzić do wykrycia zależności między szkodliwośdami procesu produkcyjnego a spo­strzeganymi zmianami chorobowymi. Obserwacje takie mają bar­dzo istotne znaczenie i przyczynić się mogą do wykrycia roz­maitych źródeł zachorowalności. Wobec dużej mnogości czynni­ków szkodliwych i uciążliwych, czynników nie zawsze zresztą dostatecznie poznanych, wnikliwe badania poparte zebraniem spostrzeżeń, mają duże znaczenie.Epidemiologia jest nauką o powstawaniu i wygasaniu chorób w czasie i przestrzeni.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)