W ŚWIETLE PRZEPISÓW

W świetle obowiązujących przepisów w sprawie chorób zawo­dowych, organem uprawnionym do wydawania decyzji stwierdza­jącej chorobę zawodową jest właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Każde podejrzenie o chorobę zawodową win­no być niezwłocznie zgłoszone do niego na piśmie, z tym, że jeśli w zakładzie pracy chorowało równocześnie dwóch lub więcej pra­cowników w okolicznościach uzasadniających podejrzenie zacho­rowania na tę samą chorobę zawodową, jak również w przypadku podejrzenia, że śmierć pracownika nastąpiła z powodu choroby zawodowej, przed zgłoszeniem pisemnym należy natychmiast po­wiadomić telefonicznie wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)