STWIERDZENIE OBJAWÓW

Stwierdzenie dwu lub więcej objawów klinicznych oraz dwu lub więcej nieprawidłowych warto- śd laboratoryjnych może wzbudzić pierwsze wątpliwośd. Należy tu wymienić takie objawy kliniczne, utrzymujące się przez 3 mie­siące lub dłużej, jak:     gorączka 38°C, okresowo lub stale,przewlekła biegunka,  znaczna utrata masy ciała,   uczude zmęczenia i osłabienia,   powiększenie węzłów chłonnych,    nocne poty,    drożdżyca jamy ustnej,leukoplakia włochata jamy ustnej,  półpasiec.Jeśli chodzi o wyniki badań laboratoryjnych, to warto pod­kreślić, czy są stwierdzane przeciwciała HIV, dalej spadek liczby limfocytów i leukocytów, anemia, małopłytkowość, przyspieszona sedymentacja erytrocytów, alergia skórna, czy występują zaburze­nia immunologiczne, które obejmują obniżenie liczby komórek T, zmniejszenie stosunku limfocytów T-pomocniczych do T-supreso- rowych i hipergammaglobulinemię.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)