ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Dwusiarczek węgla, epichlorhyd- ryna, estry kwasów organicznych, etery, fenol S, dwufenol, krezol, fluor i jego związki, fluorooctan sodu, fosfor, fosforowodór, chlo­rowe związki fosforu, nawozy fosforowe (superfosfat i precypitat), fosforan trójortokrezylu, fosforoorganiczne środki owadobójcze, fosgen, kwas ftalowy, bezwodnik kwasu ftalowego, ftalany, fur­furol. glikole i nitroglikole, związki izocjanowe, glin i jego zwią­zki, izopren, jod, kadm i jego związki, pochodne kwasu karbami- nowego (używane jako środki owadobójcze i chwastobójcze).

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)