ŚRODKI DOPINGOWE

Ale nie można w tym miej­scu pominąć z kolei tak częstego dzisiaj stosowania środków dopingowych, które zaprzeczają roli i idei sportu. Dlaczego wy­mieniamy w tym miejscu definicję i problem uzależnienia? Po­zwala nam to ocenić, zrozumieć i zidentyfikować epidemiologię i grupy ryzyka, z których rekrutują się chorzy na AIDS. A cho­rych tych jest już dużo: w Polsce wiemy o ponad 2074 zakażo­nych wirusem HIV, a sądzić trzeba, że naprawdę jest ich znacznie więcej. 87 osób jest w Polsce chorych — być może, że znacznie więcej — a 42 chorych na AIDS zmarło. Na całym świede jest około 10 milionów zakażonych wirusem HTV oraz blisko pól miliona chorych, przy czym dane są z pewnośdą zaniżone i to znacznie.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.