RYZYKO ZAWODOWE

Współcześnie obserwuje się w krajach rozwiniętych przemys­łowo zmnigszenie się liczby wypadków bezpośrednio przy maszy­nie, natomiast wzrasta liczba wypadków w transporcie wewnątrz­ zakładowym.Praca zawodowa łączy się z pewnym ryzykiem uszko­dzenia zdrowia, jeśli jednak warunki pracy są prawidłowe, od­powiadają fizjologicznym właściwościom człowieka, czynniki szkodliwe środowiska pracy mieszczą się w granicach uznanych za normę, a sam pracownik jest dobrze przygotowany do wykony- wanej pracy przez siebie — wówczas ryzyko zawodowe jest małe, a pracę nazywamy bezpieczną.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)