PRZY ANALIZIE ABSENCJI CHOROBOWEJ

Spowoduje to okresowy spadek absencji chorobowej, który nie będzie jednak odzwierciedleniem faktycznej poprawy sta­nu zdrowotnego populacji. Po pewnym czasie pracownicy prze­wlekle chorzy, którzy nie zgłaszali się do lekarza po porady, połą­czone ze zwolnieniem chorobowym, zaczną jednak zgłaszać się ponownie. Analiza absencji chorobowej winna być prowadzona bieżąco, z tym, że analiTa ta po dłuższym okresie (rok) może być podstawą opracowania bardziej wnikliwych wniosków. Przy ana1i7i> absencji chorobowej należy uwzględnić także czynniki demograficzne, jak np. wyż demograficzny, czy starzenie się społeczeństwa, bezrobocie.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.