PRÓBY DIAGNOSTYCZNE

Miarą ekspozyq‘i w odniesieniu do substancji trujących są wielkości wchłanianych do ustroju dawek.Próby diagnostyczne podejmowane dla ustalenia ilości wchłoniętej przez człowieka substanq’i nazywa się testami eks­pozycyjnymi. Wykonuje się je zwłaszcza w stosunku do związ­ków trującyc.Trucizną nazywamy taką substancję chemiczną, która po wni­knięciu do ustroju ludzkiego lub poprzez kontakt z powierzchnią ciała powoduje zagrożenie żyda człowieka. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) czynnika szkodliwego jest to takie natężenie, które nie wywołuje niepożądanych zmian w stanie zdrowia osób w warunkach 8-godzinnego narażenia na ten czynnik w czasie trwania pracy produkcyjnej człowieka.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)