This is default featured slide 1 title

TROSKA O ENERGIĘ

Jeśli uda nam się coś zaoszczędzić, możemy przeliczyć każdą korzystną różnicę między rachunkami z kolejnych miesięcy na taką „gazową zasługę” dla środowiska. Możemy również pomyśleć o zastąpieniu, szczegól­nie w miejscach, gdzie światło musi się długo palić (np. w ciemnych korytarzach),

NIE WSZYSTKIE WARZYWA SIĘ NADAJĄ

Między innymi glin posądza się o udział w powstawaniu choroby znanej jako zespół Alzenheimera, która prowadzi do wcześniejszego otępienia starczego. Z okolic Ojcowa, gdzie wody odczuwają ostry wpływ kwaśnego deszczu, znane są przypadki także innych ciężkich chorób układu nerwowego wywołanych

ENERGIA I WODA

Przy dawno zainstalowanej płuczce niewiele już można zrobić – jedynie można nie lekceważyć dodatkowych wycieków wody. W przyszłości może uda się nam zdobyć coraz powszechniej stosowane rezerwuary, które taką samą skutecz­ność są w stanie osiągnąć przy połowie objętości wody. W

WSZYSTKIE PORADNIKI

Lata nieustannego braku papieru toaletowego i ciągle jeszcze w pamięci obecny widok poważnego pana czy pani, idących ze zdobytym łupem – wieńcem z rolek papieru – sprawia, że teraz, gdy papier jest łatwo dostępny, z niechęcią patrzymy na jego szary

PREPARATY I ZWIĄZKI

By choć częściowo temu zapobiegać, zawartość szamb można poddać wstępnym zabiegom oczyszczania we własnym, domowym zakresie. Służą temu specjal­nie przygotowane preparaty oparte na kulturach bakterii (przeważnie metanowych) mających zdolność rozkładania związków organicznych na bezwonne składniki mineralne. Preparaty te to związki

TORBA EKOLOGICZNA

Na zakupy z ekologiczną torbą. Płó­cienna torba z rysunkiem drzewa – symbolem życia, jest mocna i trwała Została zaprojektowana na zamówię nie największej duńskiej organizacj ochrony przyrody DNF. Barwna tor ba plastikowa (z zimorodkiem) ma • w rogu symbol oznaczający,

KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI

Kolejnych oszczędności energetycznych jak i finansowych można dokonać racjonalnie gospodarując środkami transportu. Ekologiczna samodys­cyplina powinna przeważać, nawet jeśli możemy sobie pozwolić na wydatki na benzynę i… mandaty. Nie wskazane jest np. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem na dłuższym postoju, tak jak

LANSOWANIE MODY EKOLOGICZNEJ

0   Tak więc lansując „modę ekologiczną” dobrze by było dostrzec uroki naturalnej, nie wybielanej bawełny i lnu – „pójść w beże i kremy’’ raczej niż w śnieżne biele. Szacunek dla tak boleśnie dla środowiska wytwarzanych materiałów może też się przejawić bardziej

SILNE EMOCJE

Teraz znów wracają do mody i są lansowane nie tylko przez ekologów. Silne emocje budzi sprawa noszenia futer. Sposób zabijania zwierząt na te futra, zagrożenie gatunków rzadkich, a o cennych skórach powoduje, że nie tylko działacze radykalnych ruchów protestują przeciw ich

KOPALNIE ZŁOTA

Kopalnie złota na przykład zawsze powodowały i powodują destrukcję środowiska – wycinanie drzew w miejscu zakładania kopalń, spalanie węgla do wytapiania rudy, skażenie środowiska rtęcią i cyjankiem, używanymi podczas obróbki kruszcu. Teraz kopalnie złota i powstająca zaraz wokół nich infrastruktura

WEWNĘTRZNE NASTAWIENIE

Co jednak zrobić, by nasze zachowania chroniące środowisko nie przerodziły się w zestaw męczących obowiązków i cierpiętniczych poświęceń, jak wtedy, gdy rezygnujemy z jazdy samochodem na rzecz wyczerpującego pedałowania na rowerze lub gdy z westchnieniem odmawiamy sobie nowej bluzki, bo

W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Oczywiście, nie mam zamiaru nikogo namawiać do wybrania jakiejś politycznej partii z lewa czy z prawa – to wybór osobisty – ale do zastanowienia się, jak w ramach różnych „postaw ideologicznych” realizować plan, który już dla większości osób nieco wiedzących

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)