OZNACZENIA

Oznaczeniem szybkości tętna i wykresów krzywych tętna, wzrastającego w miarę ciężkości pracy, ale także pod wpływem pewnych czynników środowiskowych (promieniowanie itp.).Wreszcie parę uwag na temat psychologii pracy. Przez psy­chologię pracy należy rozumieć ten dział psychologii, który bada psychikę człowieka (procesy psychiczne, stany psychiczne i in- dywidualno-psychologiczne cechy osobowości) w toku pracy.Psychologia pracy zajmuje się (według Kowalczuka):   przystosowaniem pracy do człowieka (wygląd hal fabrycz­nych, dostosowanie oświetlenia, kolorystyki, organ i/agi pracy itd.),   przystosowaniem człowieka do pracy w oparciu o jego uzdolnienia i zamiłowania, co następuje przez poznanie właściwo­ści psychicznych pracownika i jego przygotowanie do pracy, przystosowaniem człowieka do pracy z innymi ludźmi (wzajemne stosunki pracownika z grupą, kierownictwem).

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)