OBOWIĄZUJĄCE NORMY

W Polsce obowiązują normy dopuszczalnych stężeń substanq*i szkodliwych, określone rozporządzeniem Ministra Pracy, Płacy 0   Spraw Soq’alnych.Przez dopuszczalne stężenie biologiczne (DSB) rozumie się takie stężenie substancji toksycznej lub jej metabolitów w materia­le biologicznym (płynach ustrojowych), przy którym nie stwierdza się szkodliwych skutków dla zdrowia.Przez badania środowiskowe rozumie się w medycynie bada­nia zmierzające do określenia rodzaju i stopnia zagrożenia czyn­nikami szkodliwymi (pomiary substancji toksycznych, ich stężenie, natężenie hałasu, drgaó, oświetlenia, różnych rodzajów promie­niowania itd.). Badania środowiskowe przeprowadzają zakładowe laboratoria badań środowiskowych oraz działy higieny pracy sta¬cji sanitarno-epidemiologicznych.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)