METODY EPIDEMIOLOGII

Współzależnośd te pozwalają na wydągnięde wniosków i umożliwiają biologiczną interpretację, która powinna wskazać związki przyczynowe i czynniki wpływające na wystąpie­nie choroby oraz wyjaśnić odrębnośri występujące w danych wa­runkach ekologicznych.Według J. Indulskiego wyróżnia się trzy typy metod indukcyj­nych szczegółowego rozpoznawania potrzeb zdrowotnych ludnośd:)  metody epidemiologii opisowej, rejestrujące dane dotyczące osób chorych, miejsca i czasu zachorowania oraz asocjacji przy­czynowych na poziomie całej populacji,)  metody epidemiologu analitycznej, pozwalającej na wydą- ganie wniosków odnośnie do uwarunkowania przyczynowego choroby.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)