KLINICZNE OBJAWY

Przejdźmy od tych słów Ojca Świętego do spraw klinicznych   często, strasznych, rażących swym tragicznym charakterem, od­rażających niebezpieczeństwem (często przesadzonym) i zakaźnośdą.Kliniczne objawy infekcji wirusem HIV są różnorodne i mogą przebiegać jako:   infekcja bezobjawowa,   ostra infekcja wirusowa,   uogólnione zapalenie gruczołów limfatycznych,  AIDS Related Complex (ARC),wreszde cały olbrzymi i różnorodny zespół objawów chorobo­wych, zależny od tego, jakie dodatkowe czynniki, wirusy, bak­terie, grzyby i drożdżaki czy pierwotniaki zaatakują organizm. Przypatrzmy się niektórym objawom klinicznym i wynikom badań laboratoryjnych, które mogą zwródć uwagę na niebezpie­czeństwo AIDS.Według Skotnickiego i Romaszewskiego zespół objawów tzw. ARC obejmuje zmiany, mogące sugerować początek choroby, ale nie są to jeszcze objawy pewne.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)