ISTNIEJĄCA ZBIEŻNOŚĆ

  1. Dla wspomagania tego procesu konieczny jest pełny dostęp do informacji o środowisku i stanie zdrowia, konieczna jest popularyzacja wiedzy o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, niezbęd­ne jest także oddziaływanie na ludzką wrażliwość w tym zakresie, a także pokazywanie dróg przeciwdziałania negatywnym skutkom rozwoju. Równocześnie istnieje zbieżność między polityką ekorozwoju a inte­resem ekonomicznym kraju i gospodarki. Istniejąca luka technologiczna w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i użytkowaniu zasobów naturalnych, rodząca marnotrawstwo oraz wysokie koszty i niską jakość produkcji, wskazuje na rozmiary potencjalnych korzyści ekonomicznych.
Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)