INNE POCHODNE

Aminowe i nit­rowe pochodne węglowodorów alifatycznych, chlorowane węglo­wodory alifatyczne i ich pochodne nitrowe, węglowodory aroma­tyczne i ich pochodne aminowe oraz nitrowe, pochodne aminowe węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych (benzydyna S, alfa-naftylopamina S, beta-naftylpamina), chloro­wane węglowodory aromatyczne, węglowodory chlorowane uży­wane jako środki owadobójcze, węglowodory cykliczne, związki winylowe używane w produkcji tworzyw sztucznych.Badania profilaktyczne mają na celu ustalenie zdolności pra­cownika do podjęcia lub kontynuowania pracy na określonym stanowisku. W badaniach profilaktycznych wyróżnia się badania wstępne, okresowe, kontrolne i celowane.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)