GRUPY INWALIDZKIE

I grupa obejmuje osoby z ograniczoną zdolnością zarobkowa* nia, do II grupy zalicza się osoby, które w wyniku stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności są całkowicie niezdolne do zatrudnienia, wreszcie do I grupy inwalidztwa zalicza się osoby, które nie tylko są całkowicie niezdolne do zatrudnienia, ale po­nadto wymagają opieki innej osoby. Przechodząc do form rehabilitacji podkreślić trzeba, iż w ra­mach rehabilitacji wykorzystać można także odpowiednio dob­raną pracę produkcyjną, która wpływać może na rozwinięcie sprawności do pracy. Łączy się to z pojęciem rehabilitacji przemy­słowej.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)