FORMA USŁUG LEKARSKICH

Kolejną formą usług lekarskich jest czynne poradnictwo; przez to pojęcie rozumiemy świadczenia lecznicze wykonywane z inicjatywy lekarza w stosunku do osób z pewnymi chorobami (choroby serca, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, cho­roba reumatyczna i inne), zakwalifikowanymi jako stan wyma­gający okresowej kontroli. Czynne poradnictwo jest więc formą pośrednią pomiędzy działalnością profilaktyczną a usługami lecz­niczymi. Czynne poradnictwo jest nazywane niejednokrotnie opie­ką dyspanseryjną. Przedmiotem szczególnego zainteresowania lecznictwa przemys­łowego pozostają pracownicy młodociani i uczniowie szkół przyza­kładowych, przygotowujących się do zawodu.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)