ERGONOMIA

We współczesnym świecie postęp techniczny opiera się już nie tylko na mechanizacji i automatyzacji pracy, nie tylko na pod­noszeniu na wyższy poziom stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Koniecznością okazało się zainteresowanie lekarza istotą samego procesu produkcyjnego i technologicznego, ponieważ proces ten może a priori zawierać elementy niezgodne z fizjologicznymi właś­ciwościami człowieka.Tak zrodziła się nowa nauka — ergono­mia, jednocząca wysiłki lekarzy, psychologów, socjologów, ekono­mistów, techników i inżynierów, zainteresowanych wspólnie osią­gnięciem jak najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicz­nych, przy równoczesnej minimalizacji wysiłku człowieka.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)