CEL BADANIA

Należy podkreślić, że praca młodocianych w zakładach pracy jest jedynie środkiem do zdobyda wysokich kwalifikacji zawodo­wych, a nie celem samym w sobie. Każdy młododany przed rozpoczęciem pracy w zakładzie pracy musi być poddany wstęp­nym badaniom lekarskim, a w czasie trwania zatrudnienia — ba­daniom okresowym. Celem badania wstępnego jest ustalenie, czy stan zdrowia młododanego i jego właściwośd psychofizyczne pozwalają na za­trudnienie go przy określonych pracach. Badania ogólnolekarskie i stomatologiczne popiera się podstawowymi badaniami dodat­kowymi, a w razie potrzeby — badaniami specjalistycznymi.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)