Kategoria: Ekologia- wybór przyszłości

ZA TWÓRCAMI

Za takimi twórczymi deklaracjami idą też działania praktyczne. Powstają stowarzyszenia artystyczne współpracujące z agendami rządowymi, organiza­cjami zajmującymi się ochroną i rekultywacją środowiska, na uczelniach wyższych powstają wydziały, takie jak Wydział Projektowania w Naturalnym Środowisku na nowojorskim uniwersytecie czy Pracownia Architektury

ŻYĆ EKOLOGICZNIE

Podobno chcąc zmienić świat, powinno się najpierw zacząć od siebie. Trudno jednak nie być posądzonym o puste deklaracje ekologicznych intencji, jeśli swoich codziennych zachowań nie podda się krytycznej ocenie z punktu widzenia wpływu na środowisko. I odwrotnie, jeśli samemu nie

CODZIENNE MAŁE DZIAŁANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

W niektórych sytuacjach – szczególnie gdy spojrzymy na nasze zachowania konsumenckie – efekt jest jeszcze większy. Decyzje przy zakupach, choć pojedyncze i osobiste, gdy zostaną pomnożone przez tysiące klientów, są w stanie zdecydować o tym, co i jak się produkuje.

ŚWIADOMOŚĆ TEGO CO CHCEMY

Bądźmy świadomi tego, czego chcemy. Wybierajmy produkty przygotowane w sposób dla środowiska nieszkodliwy, nie bądźmy bezwolnymi niewolnikami błyszczących reklam, które dyktują nam, jak mamy żyć. Spróbujmy przyjrzeć się naszym codziennym zachowaniom i ich skutkom. Oszczędność energii elektrycznej i gazu na domowy

TROSKA O ENERGIĘ

Jeśli uda nam się coś zaoszczędzić, możemy przeliczyć każdą korzystną różnicę między rachunkami z kolejnych miesięcy na taką „gazową zasługę” dla środowiska. Możemy również pomyśleć o zastąpieniu, szczegól­nie w miejscach, gdzie światło musi się długo palić (np. w ciemnych korytarzach),

NIE WSZYSTKIE WARZYWA SIĘ NADAJĄ

Między innymi glin posądza się o udział w powstawaniu choroby znanej jako zespół Alzenheimera, która prowadzi do wcześniejszego otępienia starczego. Z okolic Ojcowa, gdzie wody odczuwają ostry wpływ kwaśnego deszczu, znane są przypadki także innych ciężkich chorób układu nerwowego wywołanych

ENERGIA I WODA

Przy dawno zainstalowanej płuczce niewiele już można zrobić – jedynie można nie lekceważyć dodatkowych wycieków wody. W przyszłości może uda się nam zdobyć coraz powszechniej stosowane rezerwuary, które taką samą skutecz­ność są w stanie osiągnąć przy połowie objętości wody. W

WSZYSTKIE PORADNIKI

Lata nieustannego braku papieru toaletowego i ciągle jeszcze w pamięci obecny widok poważnego pana czy pani, idących ze zdobytym łupem – wieńcem z rolek papieru – sprawia, że teraz, gdy papier jest łatwo dostępny, z niechęcią patrzymy na jego szary

PREPARATY I ZWIĄZKI

By choć częściowo temu zapobiegać, zawartość szamb można poddać wstępnym zabiegom oczyszczania we własnym, domowym zakresie. Służą temu specjal­nie przygotowane preparaty oparte na kulturach bakterii (przeważnie metanowych) mających zdolność rozkładania związków organicznych na bezwonne składniki mineralne. Preparaty te to związki

TORBA EKOLOGICZNA

Na zakupy z ekologiczną torbą. Płó­cienna torba z rysunkiem drzewa – symbolem życia, jest mocna i trwała Została zaprojektowana na zamówię nie największej duńskiej organizacj ochrony przyrody DNF. Barwna tor ba plastikowa (z zimorodkiem) ma • w rogu symbol oznaczający,

KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI

Kolejnych oszczędności energetycznych jak i finansowych można dokonać racjonalnie gospodarując środkami transportu. Ekologiczna samodys­cyplina powinna przeważać, nawet jeśli możemy sobie pozwolić na wydatki na benzynę i… mandaty. Nie wskazane jest np. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem na dłuższym postoju, tak jak

LANSOWANIE MODY EKOLOGICZNEJ

0   Tak więc lansując „modę ekologiczną” dobrze by było dostrzec uroki naturalnej, nie wybielanej bawełny i lnu – „pójść w beże i kremy’’ raczej niż w śnieżne biele. Szacunek dla tak boleśnie dla środowiska wytwarzanych materiałów może też się przejawić bardziej