BADANIA OKRESOWE

Badanie okresowe jest sprawdzianem stanu zdrowia pracow­ników (i innych grup), stykających się z warunkami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia, a także pracowników młodocianych, bez względu na rodzaj zatrudnienia. Okresowe badania lekarskie    podobnie jak wstępne — przeprowadza się z uwzględnieniem szczegółowych wskazań lekarskich.Przez badanie kontrolne rozumiemy takie badanie, któremu podlegają pracownicy zakładów pracy objętych opieką przemys­łowej służby zdrowia przed podjęciem pracy, a po okresie nie­zdolności do pracy z powodu choroby, dłuższym niż 30 dni (nieprzerwanie).Badania celowane są to badania profilaktyczne, mające na celu wykrycie jakiegoś specyficznego stanu chorobowego, np. wczesnych stanów nowotworowych.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)