BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE

W nowoczesnym ujęciu epidemiologia zaj­muje się wszystkimi chorobami, w przeciwieństwie do epidemiolo­gii tradycyjnej, której przedmiotem zainteresowania były tylko choroby zakaźne. Ściśle biorąc, epidemiologia zajmuje się wszel­kimi gawiskami biologicznymi (choroby, wypadki, inwalidztwo, zgony, rozwój fizyczny i psychiczny), ich rozpowszechnianiem i częstością.Wyróżnia się trzy podstawowe fu&kcje współczesnej epidemio- logii;określenie rozpowszechnienia (częstości) i rozprzestrzeniania zjawisk biologicznych w populacjach ludzkich,    identyfikacja czynników etiologicznych i określanie ich roli w patogenezie i rozpowszechnieniu poszczególnych chorób,    dostarczenie podstawowych danych, niezbędnych do planowa­nia i realizacji programów ochrony zdrowia w zakresie zapo­biegania, zwalczania i leczenia chorób.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)