ABSENCJA CHOROBOWA

Dane o absencji chorobowej są bardzo cennym, jakkolwiek wciąż nie w pełni doskonałym materiałem obrazującym zachoro­walność w przemyśle. Materiał ten pozwala na wyciągnięcie wie* lu prawidłowych wniosków, dotyczących stanu zdrowia popula­cji w zakładach pracy. Niektórzy autorzy uważają, że absencja chorobowa jest związana ze zbyt wieloma czynnikami ubocz­nymi, aby mogła wiernie odzwierciedlać stan zdrowia ludności. Doceniając w pełni znaczenie tych ubocznych elementów wydaje się, że obserwacja dynamiki absencji chorobowej jest bardzo istot­nym elementem oceny zdrowia, zwłaszcza populacji w przemyśle.

Witaj na moim blogu prowadzę go z pasji do podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących podróżowania i miejsc wartych zobaczenia. Zamieszczam tutaj wiele informacji przydatnych gdy planujesz wyjazd. Zapraszam do śledzenia bloga.